Om NrVissing.Net

Velkommen til Nr. Vissing Net, vi er en forening med ca. 60 medlemmer som bruger wifi til at deles om den bedste Internet opkobling vi har råd til i fællesskab.

Hvis du bor i Nørre Vissing eller omegn og mangler Internet adgang så se vores side med SalgsGas.

Hvis du allerede er medlem så send en mail til Ole med mobil nr. og navn, så slipper vi for lidt papir-post: lobo@nrvissing.dk

Seneste Nyheder

27 Oct 2013: Nettet kører igen efter større nedbrud

Fra d. 22/10 kl 19 til nu, 27/10 kl 14:30, har nettet været berørt af et større nedbrud, som nu er udbedret.

Starten på nedbruddet var en sprunget sikring som slukkede for vores udstyr på siloen, det fik en af enhederne der udgør linket ned til Låsbyvej til gå i stykker, men heldigvis er det link redunant og det kunne have kørt videre hvis ikke der også var gået en lignende enhed i stykker på backup linket nede på Låsbyvej.

Undervejs i fejlsøgningen blev routeren i Klank også genstartet, det er den blevet mange gange før, så det er der ikke noget galt i, men den havde udviklet en hardware fejl, som først blev et problem da den blev genstartet.

Alle de tre hardware problemer blev hurtigt rettet ved at vi skiftede de berørte enheder ud med de reservedele vi havde på lager.

Uheldigvis var Flemming på ferie i udlandet og grundet dårlig planlægning var det ikke muligt for andre at udbedre problemerne.

Vi vil i bestyrelsen arbejde på at forbedre vores beredskab, så et lignende problem ikke opstår igen.

21 Aug 2013: Mail server defekt

Mail serveren er stadig defekt, men vi har nu kunnet påvise hardwarefejlen over for udbyderen, så vi håber på at blive flyttet til fungerende hardware snart.

Med lidt held kan det lade sig gøre at redde mail serveren, men i parallel med forsøget på at få systemet repareret er vi i gang med at bygge en ny mail server for at indlæse backuppen på den.

Vores backup af mails ser ud til at være i orden, så hvis der er meget vigtige mails kan de fiskes ud af backuppen, før mail serveren er oppe igen.

20 Aug 2013: Defekt mail server

Vi oplever lige for tiden ustabilitet på mail serveren (mail.nrvissing.net). Ind til videre arbejder vi ud fra en ide om at det er hardware problemer og har bedt vores hosting center i Tyskland om at se på sagen.

Der må desværre påregnes en del ustabilitet på mail serveren den næste tid.

Man kan med fordel benytte lejligheden til at skifte til en professionelt drevet mail løsning så som:

  • Fast Mail: Koster 25 kr pr. år, men er uden reklamer.
  • Gmail: Koster ikke noget, men er med reklamer.

09 Mar 2013: Nyhed

Der er Generalforsamling Onsdag d. 13. marts 2013 kl. 19, på Nr. Vissing Kro

Vi er vært for en let anretning,

der serveres gratis øl og vand og afsluttes med kaffe og kage

Dagsorden er som følger:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Gennemgang af regnskab.

4. Fremtidigt arbejde

5. Indkomne forslag.

6. Fastlæggelse af kontingent 2013.

Foreslået uændret, 75 kr. pr. måned. Hvis budgettet bliver godkendt

7. Valg til bestyrelse.

a. På valg er: Ole Christensen, modtager genvalg. Flemming Frandsen, modtager genvalg

b. Valg af 2 suppleanter.

c. Valg af revisor.

8. Eventuelt:

26 Dec 2012: Mere gammel post importeret

Post fra undermapperne er nu importeret under Gammel Post, så nu burde al post fra den gamle server være på plads og til rådighed på den nye.

Se alle nyheder

Edit | Attach | Print version | History: r17 | r9 < r8 < r7 < r6 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r7 - 06 Nov 2010 - 13:14:26 - FlemmingFrandsen
 
Har du rettelser eller ideer til indhold på denne side så send en mail til lobo@nrvissing.net eller ff@nrvissing.net